Nábytková banka, z.s., Oldřichova 849/7, 460 07 Liberec

773 670 892 info@na-bank.cz

Pro organizace

Máte zájem využívat nábytkovou banku pro organizaci a klienty?

Nábytková banka Liberec je určena výhradně pro sociální službu z Libereckého kraje.

  • Co nabízíme?

Nábytkovou a materiální pomoc pro sociální službu zdarma. Jedná se pomoc klientům, kteří se stěhují z azylových domů, ubytoven a nesmí si vzít z hygienických důvodů věci s sebou. Člověka, který se ocitne v sociální tísni a nemá finanční prostředky na koupi nábytku, oblečení a dalších materiálních věcí. Pomoc lze odebrat pouze po  šetření sociální služby u žadatele.

Podmínky:
Smlouva- vzájemný vztah je upraven smlouvou mezi sociální službou a nábytkovou bankou, která obsahuje podmínky spolupráce. Viz smlouva partnerská na-bank.

  • žadatel o nábytkovou pomoc se dostaví osobně s doporučením sociální služby.
  • žadatel o materiální pomoc nemusí do nábytkové banky. Lze předat přímo sociální službě.
  • každý žadatel musí podepsat smlouvu, doložku GDPR a předávací protokol, kde je přesně popsáno co a v jakém množství bylo předáno.
  • každá organizace podepíše čtvrtletně předávací protokol, kde je specifikováno co a v jakém množství bylo předáno. Zároveň  sociální služba vytvoří statistiku a  oznámí NB,  kolika klientům předala materiální pomoc v rámci projektů.
    Poplatek: momentálně je spolupráce s nábytkovou bankou zdarma.